FAQ Management Corporation MC – Soalan Lazim Jawatankuasa Pengurusan

Soalan lazim Jawatankuasa Pengurusan MC berikut adalah rumusan dari artikel seisi soal jawab COBKL, JPPH dan DBKL. Kami berharap artikel soalan lazim ini dapat membantu komuniti strata anda.

mc-management-corporation

Soalan Lazim mengenai Jawatankuasa Pengurusan MC Komuniti Strata

Bolehkah ahli jawatankuasa persatuan penduduk ditukar menjadi ahli jawatankuasa pengurusan?

Tidak boleh kerana perbezaan fungsi dan perundangan.

Pandangan sekiranya ahli jawatankuasa MC dibayar elaun untuk menghadiri mesyuarat atau seminar atau urusan rasmi untuk Management Corporation.

Boleh jika diputuskan dalam AGM dengan kelulusan COB.

Terdapat AJK JMB yang telah meletakkan jawatan dan dimaklumkan di dalam mesyuarat tetapi tidak dimaklumkan kepada pihak COBKL. Adakah perletakan jawatan itu sah?

Sah, kerana pengosongan jawatan tidak perlu dimaklumkan kepada pihak COB.

Perlantikan AJK. Syaratnya adalah pemilik berdaftar dan tiada tunggakan. Jika keadaan di mana ahli mesyuarat dihadiri oleh orang yang berhutang, bolehkah di syaratkan perlantikan diteruskan dengan syarat dia perlu selesaikan hutang dalam tempoh yang putuskan dalam mesyuarat? Contoh: 2 bulan untuk selesaikan hutang bagi melayakkan menyandang jawatan.

Tidak boleh. Orang yang berhutang tidak dibenarkan hadir mengundi dan dipilih menjadi anggota jawatankuasa pengurusan.

Can a MC chairman be elected as one if he doesn’t stay in his property. Can a foreign property investor be part of MC. Bolehkah pemilik petak dilantik sebagai pengerusi walaupun beliau tidak tinggal di unit tersebut?

Boleh kerana peruntukan Akta 757 hanya mensyaratkan pemilik petak layak menjadi anggota jawatankuasa.

Bolehkah pemilik yang telah menjual petak beliau masih menjadi AJK dan menandatangani cek?

Tidak boleh. AJK hendaklah dipilih dari kalangan pemilik yang mempunyai hakmilik strata atau perjanjian jualbeli.

Seseorang ahli jawatankuasa boleh memegang jawatan tidak melebihi 3 tahun. Adakah perkara tersebut berkuatkuasa dari tarikh Akta 757 diwartakan iaitu pada 1 Jun 2015 atau dikira dari tarikh pelantikan sebelum itu?

Tempoh memegang jawatan dikira dari tarikh berkuatkuasa Akta 757 pada 1 Jun 2015.

Sekiranya pelantikan baru jawatankuasa tidak sah atau kelayakan terbatal, apakah status jawatankuasa yang lain?

Pengosongan jawatan yg berlaku akibat kehilangan kelayakan tidak memberi kesan kepada ahli jawatan kuasa yang layak.

Segelitir pemilik terpaksa memegang jawatan Ahli Jawatankuasa melebihi tempoh 5 tahun. Masalah yang dihadapi ialah tiada orang yang berwibawa atau berkelayakan untuk memegang jawatan Ahli Jawatankuasa tersebut. Walaupun Akta 757 menetapkan seseorang ahli jawatankuasa hanya boleh memegang jawatan tersebut tidak melebihi 3 tahun. Apalah tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan permasalahan ini?

Pihak COB boleh membantu untuk memberikan kesedaran kepada pemilik petak mengenai kepentingan menganggotai jawatankuasa pengurusan melalui sesi taklimat dan perbincangan bersama pemilik petak.

Bolehkah committee member jika dia bekerja dalam JMB dalam pentadbiran mendapat gaji bulanan?

Sebagai committee member anda tidak dibayar gaji. Walau bagaimanapun, elaun boleh dipertimbangkan dengan syarat mengemukakan permohonan kepada pihak COB untuk kelulusan muktamad.

Seseorang ahli jawatankuasa boleh memegang jawatan tersebut tidak melebihi 3 tahun. Adakah perkara tersebut berkuatkuasa dari tarikh Akta 757 diwartakan iaitu pada 1 Jun 2015 atau dikira dari tarikh pelantikan sebelum itu?

Dikira Bermula Tarikh Kuatkuasa Akta Iaitu Pada 1 Jun 2015.

Bolehkah bendahari yang sudah dilantik pada 2014-2015 dan 2015-2016 bekerja sebagai MC lagi pada tahun 2017?

Jawatan Pengerusi, Bendahari dan Setiausaha, tempoh memegang jawatan tersebut adalah selama 2 tahun. Ianya mula dikira pada tarikh berkuatkuasanya Akta 757 iaitu pada 1 Jun 2015.

We hope you will find this FAQ helpful for your strata community. For more information, you may browse thru the relevant authorities website.

Kami berharap artikel soalan lazim ini dapat membantu komuniti strata anda. Untuk maklumant lanjut, anda boleh melayari halaman sesawang jabatan yang berkenaan.

SEKTOR PESURUHJAYA BANGUNAN KUALA LUMPUR (COBKL)
JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA (JPPH)
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)

Untuk makluman anda, soalan lazim Komuniti Strata merangkumi beberapa kategori. Antara kategori FAQ Strata Community yang dirumuskan termasuk Mesyuarat Agung, Jawatankuasa Pengurusan , Akaun Penyenggaran, Tunggakan, Teknikal, Perundangan, Pengurusan, Proksi, Sub-MC dan lain-lain lagi.

Read guides and more information about real estate, property valuation, and property management in Malaysia. You may also click here for more Information about Property in Malaysia.

Learn More at ASIACAP FB Page